contact us

Google Map—

แผนที่ตั้งโครงการ


OUR OFFICE —

เพชรไพลินส์


โครงการหมู่บ้านเพชรไพลิน
ถนน หาดใหญ่-จะนะ อ.หาดใหญ่
เวลาเปิด 9:30 - 18:00 น. ทุกวัน

CONTACT —

062 896 1466

Email : petchpailinfamily@gmail.com


parallax background


“บ้าน”

คือสถานที่มอบความอบอุ่น
ให้กับตัวเราและครอบครัว

เพชรไพลินส์

Chat Now
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม