เกี่ยวกับเรา

เพชรไพลินส์ คิดถึง…ผู้อยู่อาศัยก่อนเสมอ
เราเชื่อว่าบ้านที่น่าอยู่จะสร้างความสุขแก่
ผู้อยู่อาศัยทุกครอบครัว

 

กว่า 20 ปี ของโครงการบ้านเพชรไพลินส์ที่เราได้สั่งสมประสบการณ์การทำบ้านอยู่อาศัย กว่าจะได้บ้านที่
ออกมาสวยงามเราผ่านการคิด การสร้างสรรค์ ว่าจะดีและคุ้มค่าแก่ผู้อยู่อาศัย ปัจจุบันเรามีทั้ง บ้านเดี่ยว
ทาวน์โฮม และอาคารพาณิชย์
รองรับทุกรูปแบบของการอยู่อาศัย ภายใต้สโลแกน
“คุณภาพชีวิต คิดเพื่อคุณ” นำทางให้เรา “คิดถึง” ผู้อยู่อาศัยก่อนเสมอ
เพราะฉะนั้นกว่าจะเป็นบ้าน
ที่สวยงาม เราได้ตระหนักแล้วว่าสิ่งที่เราสร้างจะเกิดประโยชน์และคุ้มค่าแก่ผู้อยู่อาศัยเพราะคุณไม่ใช่
แค่ผู้อยู่อาศัยแต่คุณคือ “ครอบครัวของเรา”

โครงการที่ผ่านมา

เพราะคุณไม่ใช่แค่

ผู้อยู่อาศัยแต่คุณคือ

“ครอบครัวของเรา”

Chat Now
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม