รู้จักแบรนด์เพชรไพลินส์


20 ปีที่เรามุ่งมั่นพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตด้วยการสร้างที่อยู่ อาศัยที่ดีและมีคุณภาพ
เราภูมิใจที่มีส่วนเติบเต็มความสุขให้ กับหลายครอบครัว กว่า 20 ปีที่เพชรไพลินส์สร้างที่อยู่อาศัยด้วย หัวใจ
เราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนและดูแลคุณทั้งในวันนี้ พรุ่งนี้ และตลอดไป


SOCIAL NETWORK

โครงการหมู่บ้านเพชรไพลิน
ถ. หาดใหญ่-จะนะ
โทร 086-8996363 , 084-9644154