งานพิธีลงเสาเอก บ้านเดี่ยว โครงการ เดอะ คาแนล วิลเลจ 

จากบริษัทเพชรไพลินส์ 2015 จำกัด

ทุกครั้งก่อนจะสร้างบ้านเราให้ความสำคัญอย่างมากกับพิธีลงเสาเอก 

เพื่อความเป็นศิริมงคลของบ้าน และคนที่อยู่อาศัยในบ้าน ทั้งนี้เพราะ 

เป็นการบอกกล่าว และขอขมาต่อเจ้าที่ เจ้าทาง เจ้าแม่ธรณี ที่เรามารบกวน 

ขอพื้นที่ปลูกสร้างบ้าน และขอความเป็นศิริมงคล แก่ผู้อยู่อาศัย 

และเพื่อให้การก่อสร้างบ้านและอาคารนั้น สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี SOCIAL NETWORK

โครงการหมู่บ้านเพชรไพลิน
ถ. หาดใหญ่-จะนะ
โทร 086-8996363 , 084-9644154